จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
จำนวนสถานศึกษา 449 แห่ง   Page :1 of 23       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 วัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" โพธิ์เอน ท่าเรือ 1 รายละเอียด
2 วัดสามเรือน"จนทสโรอนุสสรณ์" โพธิ์เอน ท่าเรือ 1 รายละเอียด
3 วัดเทพคันธาราม"เลื่อนเทียนประสิทธิ์สงเคราะห์ โพธิ์เอน ท่าเรือ 1 รายละเอียด
4 วัดจําปา จำปา ท่าเรือ 1 รายละเอียด
5 วัดบัวงาม จำปา ท่าเรือ 1 รายละเอียด
6 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ 1 รายละเอียด
7 วัดสฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ 1 รายละเอียด
8 ท่าเรือ(นิตยานุกูล) ท่าเรือ ท่าเรือ 1 รายละเอียด
9 ท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าหลวง ท่าเรือ 1 รายละเอียด
10 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) ท่าหลวง ท่าเรือ 1 รายละเอียด
11 วัดหัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ 1 รายละเอียด
12 วัดถลุงเหล็ก(ปูนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์) ท่าหลวง ท่าเรือ 1 รายละเอียด
13 วัดสะตือ ท่าหลวง ท่าเรือ 1 รายละเอียด
14 วัดดอนประดู่ บ้านร่อม ท่าเรือ 1 รายละเอียด
15 ชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม ท่าเรือ 1 รายละเอียด
16 วัดแค ปากท่า ท่าเรือ 1 รายละเอียด
17 วัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" วังแดง ท่าเรือ 1 รายละเอียด
18 วัดบึง วังแดง ท่าเรือ 1 รายละเอียด
19 วัดนางคุ่ม ศาลาลอย ท่าเรือ 1 รายละเอียด
20 วัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool