จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
ราชบุรี
จำนวนสถานศึกษา 420 แห่ง   Page :1 of 21       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านคาวิทยา บ้านคา ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
2 อนุบาลบ้านคา บ้านคา ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
3 บ้านลำพระ บ้านคา ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
4 บ้านเก่าต้นมะค่า บ้านคา ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
5 ประชาพัฒนาวิทย์ บ้านคา ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
6 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) บ้านคา ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
7 บ้านโป่งเจ็ด บ้านคา ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
8 บ้านโป่งกระทิงบน บ้านบึง ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
9 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) บ้านบึง ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
10 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
11 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
12 บ้านร่องเจริญ บ้านบึง ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
13 บ้านพุบอนบน บ้านบึง ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
14 น้ำตกห้วยสวนพลู บ้านบึง ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
15 วัดยอดสุวรรณคีรี หนองพันจันทร์ ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
16 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
17 วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) หนองพันจันทร์ ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
18 บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) หนองพันจันทร์ ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
19 วัดหนองพันจันทร์ หนองพันจันทร์ ก.บ้านคา 1 รายละเอียด
20 บ้านเบิกไพร เบิกไพร จอมบึง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool