จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
พิษณุโลก
จำนวนสถานศึกษา 517 แห่ง   Page :1 of 26       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 วัดคุยม่วง คุยม่วง บางระกำ 1 รายละเอียด
2 วัดคุยขวาง คุยม่วง บางระกำ 1 รายละเอียด
3 วัดบ้านดง คุยม่วง บางระกำ 1 รายละเอียด
4 บ้านเรียงกระดก คุยม่วง บางระกำ 1 รายละเอียด
5 วัดหนองขานาง คุยม่วง บางระกำ 1 รายละเอียด
6 ชุมแสงสงคราม(อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) ชุมแสงสงคราม บางระกำ 1 รายละเอียด
7 วัดพรหมเกษร ชุมแสงสงคราม บางระกำ 1 รายละเอียด
8 วัดแตน ชุมแสงสงคราม บางระกำ 1 รายละเอียด
9 วัดวังแร่ ชุมแสงสงคราม บางระกำ 1 รายละเอียด
10 วัดหนองพะยอม ชุมแสงสงคราม บางระกำ 1 รายละเอียด
11 นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) ชุมแสงสงคราม บางระกำ 1 รายละเอียด
12 วัดห้วงกระได ชุมแสงสงคราม บางระกำ 1 รายละเอียด
13 วัดหนองอ้อ ชุมแสงสงคราม บางระกำ 1 รายละเอียด
14 บ้านหนองแพงพวย ชุมแสงสงคราม บางระกำ 1 รายละเอียด
15 บ้านตะแบกงาม ชุมแสงสงคราม บางระกำ 1 รายละเอียด
16 บ้านท่านางงาม ท่านางงาม บางระกำ 1 รายละเอียด
17 บ้านกรุงกรัก ท่านางงาม บางระกำ 1 รายละเอียด
18 บ้านบางแก้ว ท่านางงาม บางระกำ 1 รายละเอียด
19 วัดโป่งหม้อข้าว ท่านางงาม บางระกำ 1 รายละเอียด
20 บ้านห้วยชัน ท่านางงาม บางระกำ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool