จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
เพชรบุรี
จำนวนสถานศึกษา 280 แห่ง   Page :1 of 14       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เขาย้อยวิทยา เขาย้อย เขาย้อย 1 รายละเอียด
2 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) เขาย้อย เขาย้อย 1 รายละเอียด
3 วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) เขาย้อย เขาย้อย 1 รายละเอียด
4 บ้านเขาย้อย เขาย้อย เขาย้อย 1 รายละเอียด
5 บ้านวัง เขาย้อย เขาย้อย 1 รายละเอียด
6 วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) ทับคาง เขาย้อย 1 รายละเอียด
7 วัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง) ทับคาง เขาย้อย 1 รายละเอียด
8 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) บางเค็ม เขาย้อย 1 รายละเอียด
9 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) บางเค็ม เขาย้อย 1 รายละเอียด
10 เขาย้อยพิทยาคม สระพัง เขาย้อย 1 รายละเอียด
11 บ้านสระพัง สระพัง เขาย้อย 1 รายละเอียด
12 วัดหนองส้ม สระพัง เขาย้อย 1 รายละเอียด
13 บ้านหนองชุมพล หนองชุมพล เขาย้อย 1 รายละเอียด
14 บ้านหนองประดู่ หนองชุมพล เขาย้อย 1 รายละเอียด
15 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) หนองชุมพล เขาย้อย 1 รายละเอียด
16 วัดทรงธรรม หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย 1 รายละเอียด
17 วัดมณีเลื่อน หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย 1 รายละเอียด
18 บ้านคีรีวงศ์ หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย 1 รายละเอียด
19 บ้านเนินรัก หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย 1 รายละเอียด
20 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) หนองปรง เขาย้อย 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool