จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
เพชรบูรณ์
จำนวนสถานศึกษา 629 แห่ง   Page :1 of 32       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 ชนแดนวิทยาคม ชนแดน ชนแดน 1 รายละเอียด
2 บ้านศาลาลาย ชนแดน ชนแดน 1 รายละเอียด
3 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน 1 รายละเอียด
4 อนุบาลชนแดน ชนแดน ชนแดน 1 รายละเอียด
5 บ้านหนองแดง ชนแดน ชนแดน 1 รายละเอียด
6 บ้านโคกเจริญ ชนแดน ชนแดน 1 รายละเอียด
7 บ้านโป่งตาเบ้า ชนแดน ชนแดน 1 รายละเอียด
8 บ้านทรัพย์พุทรา ซับพุทรา ชนแดน 1 รายละเอียด
9 บ้านทรัพย์พุทราสาขาบ้านคลองกลาง ซับพุทรา ชนแดน 1 รายละเอียด
10 บ้านซับเจริญ ซับพุทรา ชนแดน 1 รายละเอียด
11 บ้านสามแยกป่ามะม่วง ซับพุทรา ชนแดน 1 รายละเอียด
12 บ้านโคกยาวสาขาบ้านโคกสาร ซับพุทรา ชนแดน 1 รายละเอียด
13 ดงขุยวิทยาคม ดงขุย ชนแดน 1 รายละเอียด
14 บ้านบุ่งคล้า ดงขุย ชนแดน 1 รายละเอียด
15 บ้าน กม.28 ดงขุย ชนแดน 1 รายละเอียด
16 บ้านดงขุย ดงขุย ชนแดน 1 รายละเอียด
17 บ้านดงขุยใต้ ดงขุย ชนแดน 1 รายละเอียด
18 บ้านหนองระมาน ดงขุย ชนแดน 1 รายละเอียด
19 บ้านดงเสือเหลือง ดงขุย ชนแดน 1 รายละเอียด
20 บ้านดงขุยใต้สาขาบ้านทุ่งโตนด ดงขุย ชนแดน 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool