จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
ลพบุรี
จำนวนสถานศึกษา 430 แห่ง   Page :1 of 22       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านชอนอุดม เกาะแก้ว โคกสำโรง 1 รายละเอียด
2 วัดวังหัวแหวน เกาะแก้ว โคกสำโรง 1 รายละเอียด
3 บ้านหนองชนะชัย เกาะแก้ว โคกสำโรง 1 รายละเอียด
4 บ้านชอนบอน เกาะแก้ว โคกสำโรง 1 รายละเอียด
5 บ้านหนองปล้อง เพนียด โคกสำโรง 1 รายละเอียด
6 อนุบาลบ้านเพนียด เพนียด โคกสำโรง 1 รายละเอียด
7 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง 1 รายละเอียด
8 วัดรัตนาราม โคกสำโรง โคกสำโรง 1 รายละเอียด
9 วัดหนองพิมาน โคกสำโรง โคกสำโรง 1 รายละเอียด
10 โคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง 1 รายละเอียด
11 โคกสำโรงวิทยา คลองเกตุ โคกสำโรง 1 รายละเอียด
12 บ้านคลองเกตุ คลองเกตุ โคกสำโรง 1 รายละเอียด
13 บ้านหนองบัว คลองเกตุ โคกสำโรง 1 รายละเอียด
14 บ้านหัวดง คลองเกตุ โคกสำโรง 1 รายละเอียด
15 บ้านโคกสะอาด คลองเกตุ โคกสำโรง 1 รายละเอียด
16 บ้านเขาดิน คลองเกตุ โคกสำโรง 1 รายละเอียด
17 บ้านวังไผ่ ดงมะรุม โคกสำโรง 1 รายละเอียด
18 บ้านดงมะรุม ดงมะรุม โคกสำโรง 1 รายละเอียด
19 บ้านเนินจันทร์ ดงมะรุม โคกสำโรง 1 รายละเอียด
20 บ้านตะกุดหว้า ดงมะรุม โคกสำโรง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool