จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
สมุทรสาคร
จำนวนสถานศึกษา 136 แห่ง   Page :1 of 7       1   2   3   4   5   6   7   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เจริญศิลป์ศึกษา มหาชัย เมือง 1 รายละเอียด
2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร บางโทรัด เมือง 1 รายละเอียด
3 เทพนรรัตน์ นาดี เมือง 1 รายละเอียด
4 เมืองสมุทรสาคร บางโทรัด เมือง 1 รายละเอียด
5 เอกชัย มหาชัย เมือง 1 รายละเอียด
6 ฐานเทคโนโลยี บางน้ำจืด เมือง 1 รายละเอียด
7 บ้านโคก พันท้ายนรสิงห์ เมือง 1 รายละเอียด
8 บ้านคลองซื่อ บางโทรัด เมือง 1 รายละเอียด
9 บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 โคกขาม เมือง 1 รายละเอียด
10 บ้านชายทะเลกาหลง กาหลง เมือง 1 รายละเอียด
11 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า บางกระเจ้า เมือง 1 รายละเอียด
12 บ้านท่าทราย ท่าทราย เมือง 1 รายละเอียด
13 บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) นาโคก เมือง 1 รายละเอียด
14 บ้านบางนํ้าจืด บางน้ำจืด เมือง 1 รายละเอียด
15 บ้านบางปิ้ง นาดี เมือง 1 รายละเอียด
16 บ้านยกกระบัตร ท่าทราย เมือง 1 รายละเอียด
17 บ้านสันดาบ โคกขาม เมือง 1 รายละเอียด
18 บ้านหนองหาดใหญ่ บางน้ำจืด เมือง 1 รายละเอียด
19 บ้านอ้อมโรงหีบ บ้านเกาะ เมือง 1 รายละเอียด
20 พันท้ายนรสิงห์วิทยา โคกขาม เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool