จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
จำนวนสถานศึกษา 271 แห่ง   Page :1 of 14       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมือง 1 รายละเอียด
2 เฉลิมวิทยา ปากน้ำ เมือง 1 รายละเอียด
3 เซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมือง 1 รายละเอียด
4 เซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมือง 1 รายละเอียด
5 เสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมือง 1 รายละเอียด
6 เอี่ยมสุรีย์ บางปูใหม่ เมือง 1 รายละเอียด
7 คลองเสาธง บางปูใหม่ เมือง 1 รายละเอียด
8 คลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมือง 1 รายละเอียด
9 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโีรงเหนือ เมือง 1 รายละเอียด
10 คลองบางปิ้ง บางเมือง เมือง 1 รายละเอียด
11 คลองบางปู บางปู เมือง 1 รายละเอียด
12 คลองมหาวงก์ บางเมือง เมือง 1 รายละเอียด
13 คลองสำโรง เทพารักษ์ เมือง 1 รายละเอียด
14 คองแสนสุข ท้ายบ้าน เมือง 1 รายละเอียด
15 จตุพรวิทยา สำโรงเหนือ เมือง 1 รายละเอียด
16 ฉัตรสุดา ปากน้ำ เมือง 1 รายละเอียด
17 ชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมือง 1 รายละเอียด
18 ชำนิเทคโนโลยี ท้ายบ้าน เมือง 1 รายละเอียด
19 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมือง 1 รายละเอียด
20 ซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool