จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
สมุทรสงคราม
จำนวนสถานศึกษา 103 แห่ง   Page :1 of 6       1   2   3   4   5   6   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง เมือง 1 รายละเอียด
2 เอื้อวิทยา แม่กลอง เมือง 1 รายละเอียด
3 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) บางแก้ว เมือง 1 รายละเอียด
4 กงหลีเจี้ยนหมิน แม่กลอง เมือง 1 รายละเอียด
5 ดรุณานุกูล แม่กลอง เมือง 1 รายละเอียด
6 ถาวรานุกูล แม่กลอง เมือง 1 รายละเอียด
7 ท้ายหาด ท้ายหาด เมือง 1 รายละเอียด
8 บ้านเขตเมือง ลาดใหญ่ เมือง 1 รายละเอียด
9 บ้านคลองบางกก นางตะเคียน เมือง 1 รายละเอียด
10 บ้านฉู่ฉี่ บางจะเกร็ง เมือง 1 รายละเอียด
11 บ้านตะวันจาก ลาดใหญ่ เมือง 1 รายละเอียด
12 บ้านบางบ่อ บางแก้ว เมือง 1 รายละเอียด
13 บ้านลาดใหญ่ ลาดใหญ่ เมือง 1 รายละเอียด
14 บ้านลาดใหญ่สามัคคี ลาดใหญ่ เมือง 1 รายละเอียด
15 ประกอบวิทยา แม่กลอง เมือง 1 รายละเอียด
16 ปุโรทกานนท์บูรณะ แม่กลอง เมือง 1 รายละเอียด
17 วัดโรงธรรม(มิตรภาพที่ 70) บ้านปรก เมือง 1 รายละเอียด
18 วัดคลองโคน คลองโคน เมือง 1 รายละเอียด
19 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) บ้านปรก เมือง 1 รายละเอียด
20 วัดคู้สนามจันทร์สาขาวัดศรีศรัทธาธรรม คลองเขิน เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool