จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
สุพรรณบุรี
จำนวนสถานศึกษา 486 แห่ง   Page :1 of 25       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เมืองสุพรรณบุรี ตลิ่งชัน เมือง 1 รายละเอียด
2 เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สนามคลี เมือง 1 รายละเอียด
3 กรรณสูตศึกษาลัย ริ้วใหญ่ เมือง 1 รายละเอียด
4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ไผ่ขวาง เมือง 1 รายละเอียด
5 ตลิ่งชันวิทยา ตลิ่งชัน เมือง 1 รายละเอียด
6 นเรศวรวิทยาลัย ท่าพี่เลี้ยง เมือง 1 รายละเอียด
7 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 สนามชัย เมือง 1 รายละเอียด
8 บ้านไผ่แปลกแม่ สวนแตง เมือง 1 รายละเอียด
9 บ้านกิโลแปด สนามชัย เมือง 1 รายละเอียด
10 บ้านดอนโพ สนามชัย เมือง 1 รายละเอียด
11 บ้านท่าเสด็จ สระแก้ว เมือง 1 รายละเอียด
12 บ้านบางกุ้ง บางกุ้ง เมือง 1 รายละเอียด
13 บ้านรางกะทุ่ม ไผ่ขวาง เมือง 1 รายละเอียด
14 บ้านหนองขาม สนามคลี เมือง 1 รายละเอียด
15 บ้านหนองบอน สระแก้ว เมือง 1 รายละเอียด
16 บ้านหนองปรือ สระแก้ว เมือง 1 รายละเอียด
17 บ้านหลักเมตร สระแก้ว เมือง 1 รายละเอียด
18 ยุ้งทองปฐมวัย ท่าพี่เลี้ยง เมือง 1 รายละเอียด
19 วัดเขาดิน สระแก้ว เมือง 1 รายละเอียด
20 วัดแก้ว ทับตีเหล็ก เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool