จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
สระบุรี
จำนวนสถานศึกษา 331 แห่ง   Page :1 of 17       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เทคโนโลยีบริหารสากลสระบุรี เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
2 เทพศิรินทร์ พุแค เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
3 บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
4 บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
5 บ้านหนองจาน หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
6 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 ผึ่งรวง เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
7 วัดเพลียขวา เพลียขวา เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
8 วัดแพะโคก ผึ่งรวง เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
9 วัดใหม่สามัคคีธรรม พุแค เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
10 วัดท่าวัว ผึ่งรวง เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
11 วัดป่าคา ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
12 วัดพุแค พุแค เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
13 วัดมงคล เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
14 วัดลาดเขาปูน บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
15 วัดวังเลน พุแค เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
16 วัดสาธุประชาสรรค์ ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
17 วัดสุนันทาราม บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
18 วัดหนองหว้า พุแค เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
19 วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
20 หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool