จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
สิงห์บุรี
จำนวนสถานศึกษา 164 แห่ง   Page :1 of 9       1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 แสงเทียน บางพุทธา เมือง 1 รายละเอียด
2 โพธิรัตน์วรานุสรณ์ บางพุทธา เมือง 1 รายละเอียด
3 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 จักรสีห์ เมือง 1 รายละเอียด
4 บริหารธุรกิจสิงห์บุรี บางพุทรา เมือง 1 รายละเอียด
5 บ้านบางสำราญ บางมัญ เมือง 1 รายละเอียด
6 พณิชยการสิงห์บุรี บางพุทรา เมือง 1 รายละเอียด
7 วัดเสาธงทอง บางมัญ เมือง 1 รายละเอียด
8 วัดแจ้งพรหมนคร ต้นโพธิ์ เมือง 1 รายละเอียด
9 วัดโคกพระ หัวไผ่ เมือง 1 รายละเอียด
10 วัดโพธิ์ชัย หัวไผ่ เมือง 1 รายละเอียด
11 วัดโพธิ์ลังกา(มิตรภาพที่ 22) บางกระบือ เมือง 1 รายละเอียด
12 วัดกระดังงา บางกระบือ เมือง 1 รายละเอียด
13 วัดกลางพรหมนคร ต้นโพธิ์ เมือง 1 รายละเอียด
14 วัดข่อย หัวไผ่ เมือง 1 รายละเอียด
15 วัดคลองสามแยก ต้นโพธิ์ เมือง 1 รายละเอียด
16 วัดจักรสีห์ จักรสีห์ เมือง 1 รายละเอียด
17 วัดตะโหนด หัวไผ่ เมือง 1 รายละเอียด
18 วัดตึกราชา ม่วงหมู่ เมือง 1 รายละเอียด
19 วัดประโชติการาม บางกระบือ เมือง 1 รายละเอียด
20 วัดพรหมสาคร บางพุทรา เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool