จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
สุโขทัย
จำนวนสถานศึกษา 389 แห่ง   Page :1 of 20       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 กวางตง ธานี เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
2 บ้านเพชรไฝ บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
3 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) เมืองเก่า เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
4 บ้านเหมืองตามุก บ้านสวน เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
5 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) วังทองแดง เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
6 บ้านกระชงค์(ประชาอุทิศ) บ้านหลุม เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
7 บ้านกล้วย บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
8 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
9 บ้านคลองด่าน บ้านสวน เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
10 บ้านคลองปลายนา บ้านสวน เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
11 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) บ้านสวน เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
12 บ้านคลองยอ วังทองแดง เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
13 บ้านจอมสังข์ ปากพระ เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
14 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ปากแคว เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
15 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ปากแคว เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
16 บ้านปากแคว ปากแคว เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
17 บ้านปากคลอง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
18 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
19 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) ยางซ้าย เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด
20 บ้านราวรังงาม วังทองแดง เมืองสุโขทัย 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool