จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
อุทัยธานี
จำนวนสถานศึกษา 271 แห่ง   Page :1 of 14       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) น้ำซึม เมือง 1 รายละเอียด
2 บ้านเกาะเทโพ เกาะเทโพ เมือง 1 รายละเอียด
3 บ้านเนินซาก หนองไผ่แบน เมือง 1 รายละเอียด
4 บ้านเนินตูม สะแกกรัง เมือง 1 รายละเอียด
5 บ้านดงยางใต้ ท่าซุง เมือง 1 รายละเอียด
6 บ้านท่าซุง ท่าซุง เมือง 1 รายละเอียด
7 บ้านท่าทอง (สามัคคีประชาสฤษฎิ์) น้ำซึม เมือง 1 รายละเอียด
8 บ้านภูมิธรรม น้ำซึม เมือง 1 รายละเอียด
9 บ้านหนองโพธิ์ หนองไผ่แบน เมือง 1 รายละเอียด
10 พุทธมงคลวิทยา อุทัยใหม่ เมือง 1 รายละเอียด
11 วัดเนื้อร้อน หนองพังค่า เมือง 1 รายละเอียด
12 วัดโนนเหล็ก โนนเหล็ก เมือง 1 รายละเอียด
13 วัดจักษา สะแกกรัง เมือง 1 รายละเอียด
14 วัดดอนขวาง ดอนขวาง เมือง 1 รายละเอียด
15 วัดตานาด เนินแจง เมือง 1 รายละเอียด
16 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) เนินแจง เมือง 1 รายละเอียด
17 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง เนินแจง เมือง 1 รายละเอียด
18 วัดสะพานหิน หาดทนง เมือง 1 รายละเอียด
19 วัดสังกัสรัตนคีรี น้ำซึม เมือง 1 รายละเอียด
20 วัดหนองแก หนองแก เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool