จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคกลาง
อ่างทอง
จำนวนสถานศึกษา 178 แห่ง   Page :1 of 9       1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 สนามชัยสิทธินุสรณ์ ตลาดหลวง เมือง 1 รายละเอียด
2 กระทุ่มราย บ้านรี เมือง 1 รายละเอียด
3 จำปาหล่อพิทยาคม จำปาหล่อ เมือง 1 รายละเอียด
4 บ้านน้ำผึ้ง บ้านอิฐ เมือง 1 รายละเอียด
5 วัดเซิงหวาย หัวไผ่ เมือง 1 รายละเอียด
6 วัดโคศุภราช คลองวัว เมือง 1 รายละเอียด
7 วัดโบสถ์ ย่านซื่อ เมือง 1 รายละเอียด
8 วัดโพทูล จำปาหล่อ เมือง 1 รายละเอียด
9 วัดโพธิวงษ์ บ้านแห เมือง 1 รายละเอียด
10 วัดไทรย์ ป่างิ้ว เมือง 1 รายละเอียด
11 วัดไผ่ล้อม ศาลาแดง เมือง 1 รายละเอียด
12 วัดกลาง หัวไผ่ เมือง 1 รายละเอียด
13 วัดจันทร์นิรมิตร ศาลาแดง เมือง 1 รายละเอียด
14 วัดจำปาหล่อ จำปาหล่อ เมือง 1 รายละเอียด
15 วัดตาลเจ็ดช่อ ตลาดกรวด เมือง 1 รายละเอียด
16 วัดท้ายย่าน ศาลาแดง เมือง 1 รายละเอียด
17 วัดบ้านอิฐ บ้านอิฐ เมือง 1 รายละเอียด
18 วัดปลดสัตว์ บ้านแห เมือง 1 รายละเอียด
19 วัดมหาดไทย มหาดไทย เมือง 1 รายละเอียด
20 วัดราชปักษี โพสะ เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool