จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคเหนือ
เชียงราย
จำนวนสถานศึกษา 741 แห่ง   Page :1 of 38       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 อนุบาลดงมหาวัน ดงมหาวัน ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
2 บ้านปงเคียน ดงมหาวัน ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
3 บ้านร่องหวาย ดงมหาวัน ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
4 บ้านปงเคียนสาขาบ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
5 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ทุ่งก่อ ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
6 บ้านโป่ง ทุ่งก่อ ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
7 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
8 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ทุ่งก่อ ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
9 เวียงเชียงรุ้งวิทยา ทุ่งก่อ ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
10 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) ทุ่งก่อ ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
11 บ้านร่องบัวทอง(รัฐอุปถัมภ์) ทุ่งก่อ ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
12 อนุบาลป่าซาง ป่าซาง ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
13 บ้านป่าซาง ป่าซาง ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
14 บ้านป่าซางเหนือ ป่าซาง ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
15 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
16 บ้านห้วยห้างป่าสา ป่าซาง ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
17 บ้านป่าซางเหนือสาขาบ้านตาดควัน ป่าซาง ก.เวียงเชียงรุ้ง 1 รายละเอียด
18 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ ริมกก เมือง 1 รายละเอียด
19 เชียงรายมอนเตสซอรี่ รอบเวียง เมือง 1 รายละเอียด
20 เชียงรายวิทยาคม เวียง เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool