จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
จำนวนสถานศึกษา 1131 แห่ง   Page :1 of 57       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 วัดบ้านม่อน แม่ทา ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
2 วัดห้วยทราย แม่ทา ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
3 วัดดอนชัย แม่ทา ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
4 บ้านแม่ตะไคร้ ทาเหนือ ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
5 บ้านห้วยบง ทาเหนือ ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
6 บ้านห้วยบง สาขาบ้านห้วยยาบ ทาเหนือ ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
7 หมู่บ้านสหกรณ์ 1 บ้านสหกรณ์ ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
8 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 บ้านสหกรณ์ ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
9 หมู่บ้านสหกรณ์ 3 บ้านสหกรณ์ ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
10 หมู่บ้านสหกรณ์ 5 บ้านสหกรณ์ ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
11 หมู่บ้านสหกรณ์ 6 บ้านสหกรณ์ ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
12 หมู่บ้านสหกรณ์ 4 บ้านสหกรณ์ ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
13 วัดแม่กำปอง สาขาบ้านป๊อก ห้วยแก้ว ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
14 วัดแม่กำปอง สาขาบ้านแม่ลาย ห้วยแก้ว ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
15 วัดแม่กำปอง ห้วยแก้ว ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
16 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
17 วัดห้วยแก้ว ห้วยแก้ว ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
18 บ้านจำปี ห้วยแก้ว ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
19 วัดหนองหอย ออนเหนือ ก.แม่ออน 1 รายละเอียด
20 บ้านออนหลวย สาขาบ้านหัวฝาย ออนเหนือ ก.แม่ออน 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool