จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคเหนือ
น่าน
จำนวนสถานศึกษา 436 แห่ง   Page :1 of 22       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 ศรีนครน่าน เมืองจัง ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
2 บ้านหาดเค็ด เมืองจัง ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
3 บ้านหาดผาขน เมืองจัง ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
4 บ้านเมืองจัง เมืองจัง ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
5 บ้านสบยาว เมืองจัง ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
6 ศึกษาพิเศษน่าน ในเมือง ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
7 บ้านหัวนา ท่าน้าว ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
8 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าว ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
9 น่านนคร นาบัง ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
10 บ้านน้ำลัดสบแก่น นาปัง ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
11 บ้านม่วงใหม่ นาปัง ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
12 บ้านก้อด นาปัง ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
13 บ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยน ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
14 บ้านน้ำแก่นกลาง น้ำแก่น ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
15 บ้านนาเหลืองม่วงขวา น้ำแก่น ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
16 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่น ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
17 บ้านป่าสัก ฝายแก้ว ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
18 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
19 บ้านห้วยไฮ ฝายแก้ว ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด
20 บ้านท่าล้อ ฝายแก้ว ก.ภูเพียง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool