จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคเหนือ
พะเยา
จำนวนสถานศึกษา 324 แห่ง   Page :1 of 17       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านสันป่างิ้ว แม่อิง ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
2 ดงเจนวิทยาคม ดงเจน ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
3 บ้านกว้านเหนือ ดงเจน ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
4 บ้านร่องปอ ดงเจน ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
5 อนุบาลภูกามยาว ดงเจน ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
6 บ้านร้อง ดงเจน ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
7 บ้านสันต้นผึ้ง ดงเจน ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
8 บ้านแม่อิง ดงเจน ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
9 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) ดงเจน ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
10 อนุบาลภูกามยาว สาขาพระธาตุภูปอ ดงเจน ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
11 บ้านกาดถี ห้วยแก้ว ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
12 บ้านม่วงคำ ห้วยแก้ว ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
13 บ้านห้วยแก้ว ห้วยแก้ว ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
14 บ้านหนองลาว ห้วยแก้ว ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
15 บ้านอิงโค้ง ห้วยแก้ว ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
16 บ้านห้วยทรายขาว ห้วยแก้ว ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
17 บ้านสันต้นแหน ห้วยแก้ว ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
18 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ก.ภูกามยาว 1 รายละเอียด
19 บ้านโพธิ์ทอง คือเวียง ดอกคำใต้ 1 รายละเอียด
20 บ้านทุ่งกาไชย คือเวียง ดอกคำใต้ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool