จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน
จำนวนสถานศึกษา 352 แห่ง   Page :1 of 18       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 ชุมชนบ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม 1 รายละเอียด
2 บ้านแม่โข่จู เมืองปอน ขุนยวม 1 รายละเอียด
3 บ้านแม่ลาก๊ะ เมืองปอน ขุนยวม 1 รายละเอียด
4 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม 1 รายละเอียด
5 รักษ์ไพรวิทยา เมืองปอน ขุนยวม 1 รายละเอียด
6 บ้านหนองแห้ง เมืองปอน ขุนยวม 1 รายละเอียด
7 ชุมชนต่อแพวิทยา แม่เงา ขุนยวม 1 รายละเอียด
8 ตชด.บำรุงที่ 60 แม่เงา ขุนยวม 1 รายละเอียด
9 บ้านประตูเมือง แม่เงา ขุนยวม 1 รายละเอียด
10 ห้วยต้นนุ่นวิทยา แม่เงา ขุนยวม 1 รายละเอียด
11 บ้านห้วยนา แม่เงา ขุนยวม 1 รายละเอียด
12 บ้านนาหัวแหลม แม่เงา ขุนยวม 1 รายละเอียด
13 บ้านแม่กิ๊ แม่กิ๊ ขุนยวม 1 รายละเอียด
14 บ้านห้วยส้าน แม่กิ๊ ขุนยวม 1 รายละเอียด
15 บ้านหัวปอน แม่ยวมน้อย ขุนยวม 1 รายละเอียด
16 บ้านแม่โกปี่ แม่ยวมน้อย ขุนยวม 1 รายละเอียด
17 บ้านหว่าโน แม่ยวมน้อย ขุนยวม 1 รายละเอียด
18 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม 1 รายละเอียด
19 บ้านแม่แจ๊ะ แม่ยวมน้อย ขุนยวม 1 รายละเอียด
20 บ้านแม่หาด แม่ยวมน้อย ขุนยวม 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool