จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคเหนือ
ตาก
จำนวนสถานศึกษา 271 แห่ง   Page :1 of 14       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 วังเจ้าวิทยาคม เชียงทอง ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
2 บ้านวังเจ้า เชียงทอง ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
3 บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) เชียงทอง ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
4 บ้านดงซ่อม เชียงทอง ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
5 บ้านเด่นวัว เชียงทอง ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
6 บ้านผาผึ้ง เชียงทอง ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
7 บ้านใหม่เสรีธรรม เชียงทอง ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
8 บ้านหนองปลาไหล เชียงทอง ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
9 นาโบสถ์พิทยาคม นาโบสถ์ ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
10 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 นาโบสถ์ ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
11 บ้านตะเคียนด้วน นาโบสถ์ ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
12 บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) นาโบสถ์ ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
13 บ้านวังตำลึง นาโบสถ์ ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
14 บ้านทุ่งกง ประดาง ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
15 บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) ประดาง ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
16 บ้านท่าตะคร้อ ประดาง ก.วังเจ้า 1 รายละเอียด
17 ศรีวิทยา เกาะตะเภา บ้านตาก 1 รายละเอียด
18 ชูวิชาราษฎร์ เกาะตะเภา บ้านตาก 1 รายละเอียด
19 ชุมชนบ้านแม่ยะ เกาะตะเภา บ้านตาก 1 รายละเอียด
20 บ้านแม่พะยวบ เกาะตะเภา บ้านตาก 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool