จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคเหนือ
ลำพูน
จำนวนสถานศึกษา 335 แห่ง   Page :1 of 17       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เชตวันหนองหมู อุโมงค์ เมือง 1 รายละเอียด
2 เมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" ในเมือง เมือง 1 รายละเอียด
3 เลาหจิตรวิทยา ในเมือง เมือง 1 รายละเอียด
4 ใบบุญลำพูน เวียงยอง เมือง 1 รายละเอียด
5 จักรคำคณาทร ในเมืองฯ เมือง 1 รายละเอียด
6 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เหมืองจี้ เมือง 1 รายละเอียด
7 ดรุณพัฒนา มะขามเข้ เมือง 1 รายละเอียด
8 ตำบลบ้านแป้น บ้านแป้น เมือง 1 รายละเอียด
9 ตำบลริมปิง ริมปิง เมือง 1 รายละเอียด
10 บ้านเวียงยอง เวียงยอง เมือง 1 รายละเอียด
11 บ้านแป้น บ้านแป้น เมือง 1 รายละเอียด
12 บ้านแป้นพิทยาคม บ้านแป้น เมือง 1 รายละเอียด
13 บ้านขัวแคร่ ศรีบัวบาน เมือง 1 รายละเอียด
14 บ้านจำขี้มด ศรีบัวบาน เมือง 1 รายละเอียด
15 บ้านจำบอน ศรีบัวบาน เมือง 1 รายละเอียด
16 บ้านต้นผึ้ง เหมืองง่า เมือง 1 รายละเอียด
17 บ้านประตูโขง บ้านกลาง เมือง 1 รายละเอียด
18 บ้านประตูป่า ประตูป่า เมือง 1 รายละเอียด
19 บ้านป่าเส้า อุโมงค์ เมือง 1 รายละเอียด
20 บ้านป่าแก ริมปิง เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool