จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคเหนือ
ลำปาง
จำนวนสถานศึกษา 517 แห่ง   Page :1 of 26       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านทุ่ง แม่ตีบ งาว 1 รายละเอียด
2 บ้านแม่ตีบ แม่ตีบ งาว 1 รายละเอียด
3 บ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว 1 รายละเอียด
4 บ้านแม่ฮ่าง นาแก งาว 1 รายละเอียด
5 แม่แป้นวิทยา นาแก งาว 1 รายละเอียด
6 บ้านแหงเหนือ บ้านแหง งาว 1 รายละเอียด
7 บ้านแหงใต้ บ้านแหง งาว 1 รายละเอียด
8 บ้านบ่อห้อ บ้านแหง งาว 1 รายละเอียด
9 บ้านใหม่ บ้านโป่ง งาว 1 รายละเอียด
10 บ้านอ้อน บ้านโป่ง งาว 1 รายละเอียด
11 บ้านสบพลึง บ้านโป่ง งาว 1 รายละเอียด
12 บ้านโป่ง บ้านโป่ง งาว 1 รายละเอียด
13 ประชาราชวิทยา บ้านร้อง งาว 1 รายละเอียด
14 ชุมชนบ้านร้อง บ้านร้อง งาว 1 รายละเอียด
15 บ้านบ่อสี่เหลี่ยมสาขาบ้านแม่ลึงใน บ้านร้อง งาว 1 รายละเอียด
16 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว บ้านร้อง งาว 1 รายละเอียด
17 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 บ้านร้อง งาว 1 รายละเอียด
18 ผาแดงวิทยา บ้านร้อง งาว 1 รายละเอียด
19 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านอีก้อแม่คำหล้า บ้านร้อง งาว 1 รายละเอียด
20 บ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool