จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคเหนือ
อุตรดิตถ์
จำนวนสถานศึกษา 345 แห่ง   Page :1 of 18       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เจริญวิทยา วังกะพี้ เมือง 1 รายละเอียด
2 เปี่ยมเมธีโปลีเทคนิค ท่าอิฐ เมือง 1 รายละเอียด
3 เปี่ยมเมธีวิทยาคาร ท่าอิฐ เมือง 1 รายละเอียด
4 เปี่ยมเมธีวิทยาลัย ท่าอิฐ เมือง 1 รายละเอียด
5 แสนตอวิทยา แสนตอ เมือง 1 รายละเอียด
6 ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) หาดกรวด เมือง 1 รายละเอียด
7 ชายเขาวิทยา น้ำริด เมือง 1 รายละเอียด
8 ชุมชนเมืองปากฝาง งิ้วงาม เมือง 1 รายละเอียด
9 ชุมชนด่านวิทยา ด่านนาขาม เมือง 1 รายละเอียด
10 ทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง 1 รายละเอียด
11 นาน้อยวิทยา หาดงิ้วล เมือง 1 รายละเอียด
12 น้ำริดราษฎร์บำรุง น้ำริด เมือง 1 รายละเอียด
13 น้ำริดวิทยา น้ำริด เมือง 1 รายละเอียด
14 บัณฑิตวิทยา ท่าอิฐ เมือง 1 รายละเอียด
15 บ้านเด่นด่าน บ้านด่าน เมือง 1 รายละเอียด
16 บ้านเหล่าป่าสา ขุนฝาง เมือง 1 รายละเอียด
17 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี น้ำริด เมือง 1 รายละเอียด
18 บ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมือง 1 รายละเอียด
19 บ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมือง 1 รายละเอียด
20 บ้านงิ้วงาม งิ้วงาม เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool