จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคใต้
กระบี่
จำนวนสถานศึกษา 261 แห่ง   Page :1 of 14       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านร่าปู เกาะกลาง เกาะลันตา 1 รายละเอียด
2 บ้านร่าหมาด เกาะกลาง เกาะลันตา 1 รายละเอียด
3 บ้านปากคลอง เกาะกลาง เกาะลันตา 1 รายละเอียด
4 บ้านคลองย่าหนัด เกาะกลาง เกาะลันตา 1 รายละเอียด
5 บ้านลิกี เกาะกลาง เกาะลันตา 1 รายละเอียด
6 บ้านนาทุ่งกลาง เกาะกลาง เกาะลันตา 1 รายละเอียด
7 ลันตาราชประชาอุทิศ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 1 รายละเอียด
8 วัดเกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 1 รายละเอียด
9 บ้านเจ๊ะหลี เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 1 รายละเอียด
10 บ้านเกาะปอ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 1 รายละเอียด
11 บ้านคลองหิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 1 รายละเอียด
12 บ้านคลองนิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 1 รายละเอียด
13 บ้านสังกาอู้ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 1 รายละเอียด
14 บ้านหลังสอด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 1 รายละเอียด
15 บ้านทุ่ง เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 1 รายละเอียด
16 บ้านโล๊ะใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 1 รายละเอียด
17 บ้านคลองโตนด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา 1 รายละเอียด
18 คลองยางประชานุสรณ์ คลองยาง เกาะลันตา 1 รายละเอียด
19 บ้านเขาฝาก คลองยาง เกาะลันตา 1 รายละเอียด
20 บ้านคลองยาง คลองยาง เกาะลันตา 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool