จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคใต้
ชุมพร
จำนวนสถานศึกษา 310 แห่ง   Page :1 of 16       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ 1 รายละเอียด
2 ประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ 1 รายละเอียด
3 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ 1 รายละเอียด
4 บ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ 1 รายละเอียด
5 บ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ 1 รายละเอียด
6 บ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ 1 รายละเอียด
7 บ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ 1 รายละเอียด
8 บ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ 1 รายละเอียด
9 บ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ 1 รายละเอียด
10 ท่าข้ามวิทยา ท่าข้าม ท่าแซะ 1 รายละเอียด
11 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ 1 รายละเอียด
12 บ้านทุ่งบิ่น ท่าแซะ ท่าแซะ 1 รายละเอียด
13 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ 1 รายละเอียด
14 ชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ 1 รายละเอียด
15 ท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ท่าแซะ 1 รายละเอียด
16 อนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ ท่าแซะ 1 รายละเอียด
17 อนุบาลปานฤทัย ท่าแซะ ท่าแซะ 1 รายละเอียด
18 บ้านเขาแก้ว นากระตาม ท่าแซะ 1 รายละเอียด
19 วัดควนมณี นากระตาม ท่าแซะ 1 รายละเอียด
20 วัดวังครก นากระตาม ท่าแซะ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool