จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคใต้
ตรัง
จำนวนสถานศึกษา 380 แห่ง   Page :1 of 19       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านโคกรัก ตะเสะ ก.หาดสำราญ 1 รายละเอียด
2 บ้านตะเสะ ตะเสะ ก.หาดสำราญ 1 รายละเอียด
3 บ้านนาทะเล ตะเสะ ก.หาดสำราญ 1 รายละเอียด
4 บ้านทุ่งกอ บ้าหวี ก.หาดสำราญ 1 รายละเอียด
5 บ้านบ้าหวี บ้าหวี ก.หาดสำราญ 1 รายละเอียด
6 บ้านบกหัก หาดสำราญ ก.หาดสำราญ 1 รายละเอียด
7 บ้านปากปรน หาดสำราญ ก.หาดสำราญ 1 รายละเอียด
8 วัดปากปรน หาดสำราญ ก.หาดสำราญ 1 รายละเอียด
9 วัดหนองสมาน หาดสำราญ ก.หาดสำราญ 1 รายละเอียด
10 หาดสำราญ หาดสำราญ ก.หาดสำราญ 1 รายละเอียด
11 หาดสำราญวิทยาคม หาดสำราญ ก.หาดสำราญ 1 รายละเอียด
12 นาโยงวิทยาคม โคกสะบ้า นาโยง 1 รายละเอียด
13 บ้านไร่หลวง โคกสะบ้า นาโยง 1 รายละเอียด
14 วัดไทรทอง โคกสะบ้า นาโยง 1 รายละเอียด
15 วัดนางประหลาด โคกสะบ้า นาโยง 1 รายละเอียด
16 บ้านช่อง ช่อง นาโยง 1 รายละเอียด
17 บ้านห้วยลึก ช่อง นาโยง 1 รายละเอียด
18 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ ช่อง นาโยง 1 รายละเอียด
19 บ้านเกาะปุด นาข้าวเสีย นาโยง 1 รายละเอียด
20 วัดควนสีนวล นาข้าวเสีย นาโยง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool