จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคใต้
นครศรีธรรมราช
จำนวนสถานศึกษา 976 แห่ง   Page :1 of 49       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 วัดสระไคร เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
2 วัดป่าหวาย เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
3 บ้านอ่าวตะเคียน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
4 บ้านปลายคลอง เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
5 วัดบางหว้า เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
6 วัดโคกกะถิน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
7 บ้านหนองไม้แก่น เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
8 วัดดอนตรอ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
9 วัดทางพูน ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
10 วัดสระเพลง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
11 บ้านปากช่อง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
12 ราษฎร์บำรุง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
13 วัดทางพูน สาขาบ้านทุ่งทับควาย ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
14 ทางพูนวิทยาคาร ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
15 วัดพังยอม สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
16 วัดทุ่งเฟื้อ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
17 บ้านบางไทร สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
18 บ้านบางนกวัก สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
19 บ้านทุ่งสร้าน สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด
20 รักบี้จุฬา-ธรรมศาสตร์ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool