จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคใต้
นราธิวาส
จำนวนสถานศึกษา 380 แห่ง   Page :1 of 19       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) กาเยาะมาตี บาเจาะ 1 รายละเอียด
2 บ้านกาเยาะมาตี กาเยาะมาตี บาเจาะ 1 รายละเอียด
3 บาเจาะ บาเจาะ บาเจาะ 1 รายละเอียด
4 บ้านปะลุกานากอ บาเจาะ บาเจาะ 1 รายละเอียด
5 บ้านแป๊ะบุญ บาเจาะ บาเจาะ 1 รายละเอียด
6 น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) บาเจาะ บาเจาะ 1 รายละเอียด
7 บ้านดูกู บาเจาะ บาเจาะ 1 รายละเอียด
8 บ้านบือเจ๊าะ บาเจ๊าะ บาเจาะ 1 รายละเอียด
9 บ้านกะลูแป บาเระเหนือ บาเจาะ 1 รายละเอียด
10 บ้านอาตะบือเระ บาเระเหนือ บาเจาะ 1 รายละเอียด
11 บ้านอีโยะ บาเระเหนือ บาเจาะ 1 รายละเอียด
12 บ้านบือเระ บาเระใต้ บาเจาะ 1 รายละเอียด
13 บ้านบูเกะสูดอ บาเระใต้ บาเจาะ 1 รายละเอียด
14 บ้านคลอแระ บาเระใต้ บาเจาะ 1 รายละเอียด
15 บ้านตันหยง บาเระใต้ บาเจาะ 1 รายละเอียด
16 บ้านฮูแตยือลอ บาเระใต้ บาเจาะ 1 รายละเอียด
17 บ้านยือลอ บือเระ บาเจาะ 1 รายละเอียด
18 บ้านบือแนปีแย ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ 1 รายละเอียด
19 บ้านปะลุกาสาเมาะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ 1 รายละเอียด
20 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool