จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคใต้
ปัตตานี
จำนวนสถานศึกษา 354 แห่ง   Page :1 of 18       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 วังกะพ้อพิทยาคม กะรุบี กะพ้อ 1 รายละเอียด
2 บ้านกะรุบี กะรุบี กะพ้อ 1 รายละเอียด
3 บ้านบาโงยือแบ็ง กะรุบี กะพ้อ 1 รายละเอียด
4 บ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" กะรุบี กะพ้อ 1 รายละเอียด
5 บ้านบือแต ตะโละดือรามัน กะพ้อ 1 รายละเอียด
6 บ้านอุแตบือราแง ตะโละดือรามัน กะพ้อ 1 รายละเอียด
7 บ้านตะโละดารามัน ตะโละดือรามัน กะพ้อ 1 รายละเอียด
8 บ้านบีติง ตะโละดือรามัน กะพ้อ 1 รายละเอียด
9 บ้านมะกอ ปล่องหอย กะพ้อ 1 รายละเอียด
10 บ้านมะแนดาแล ปล่องหอย กะพ้อ 1 รายละเอียด
11 บ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) ปล่องหอย กะพ้อ 1 รายละเอียด
12 บ้านปล่องหอย ปล่องหอย กะพ้อ 1 รายละเอียด
13 บ้านโลทู ปล่องหอย กะพ้อ 1 รายละเอียด
14 วัดควน ควน ปะนาเระ 1 รายละเอียด
15 วัดมหิงษาราม คอกกระบือ ปะนาเระ 1 รายละเอียด
16 บ้านมะรวด คอกกระบือ ปะนาเระ 1 รายละเอียด
17 วุฒิชัยวิทยา คอน ปะนาเระ 1 รายละเอียด
18 บ้านราวอ ดอน ปะนาเระ 1 รายละเอียด
19 บ้านคลอง ดอน ปะนาเระ 1 รายละเอียด
20 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ดอน ปะนาเระ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool