จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคใต้
พังงา
จำนวนสถานศึกษา 186 แห่ง   Page :1 of 10       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 กะปงพิทยาคม เหมาะ กะปง 1 รายละเอียด
2 บ้านบางแก้ว เหมาะ กะปง 1 รายละเอียด
3 บ้านสะพานเสือ เหมาะ กะปง 1 รายละเอียด
4 วัดนารายณิการาม เหล กะปง 1 รายละเอียด
5 บ้านช้างเชื่อ เหล กะปง 1 รายละเอียด
6 บ้านกะปง กะปง กะปง 1 รายละเอียด
7 บ้านลำรู่ กะปง กะปง 1 รายละเอียด
8 กะปง ท่านา กะปง 1 รายละเอียด
9 บ้านปากถัก ท่านา กะปง 1 รายละเอียด
10 บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) ท่านา กะปง 1 รายละเอียด
11 บ้านรมณีย์ รมณีย์ กะปง 1 รายละเอียด
12 บ้านท่าหัน รมณีย์ กะปง 1 รายละเอียด
13 บ้านปากคลอง รมณีย์ กะปง 1 รายละเอียด
14 บ้านคลองเหีย เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว 1 รายละเอียด
15 บ้านช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว 1 รายละเอียด
16 บ้านย่าหมี เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว 1 รายละเอียด
17 บ้านคลองบอน เกาะยาวใหญ่ เกาะยาว 1 รายละเอียด
18 เกาะยาววิทยา เกาะยาวน้อย เกาะยาว 1 รายละเอียด
19 เกาะยาว เกาะยาวน้อย เกาะยาว 1 รายละเอียด
20 บ้านน้ำจืด เกาะยาวน้อย เกาะยาว 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool