จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคใต้
ภูเก็ต
จำนวนสถานศึกษา 82 แห่ง   Page :1 of 5       1   2   3   4   5   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านกมลา กมลา กะทู้ 1 รายละเอียด
2 กะทู้วิทยา กะทู้ กะทู้ 1 รายละเอียด
3 บ้านเก็ตโฮ่ กะทู้ กะทู้ 1 รายละเอียด
4 บ้านกะทู้ กะทู้ กะทู้ 1 รายละเอียด
5 บ้านไม้เรียบ กะทู้ กะทู้ 1 รายละเอียด
6 ไทยรัฐวิทยา 29 กะทู้ กะทู้ 1 รายละเอียด
7 บ้านบางทอง กะทู้ กะทู้ 1 รายละเอียด
8 วัดสุวรรณคีรีวงก์ ป่าตอง กะทู้ 1 รายละเอียด
9 บ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้ 1 รายละเอียด
10 บ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้ 1 รายละเอียด
11 เชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้องอนุสรณ์) เชิงทะเล ถลาง 1 รายละเอียด
12 บ้านเชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง 1 รายละเอียด
13 บ้านบางเทา เชิงทะเล ถลาง 1 รายละเอียด
14 เมืองถลาง เทพกระษัตรี ถลาง 1 รายละเอียด
15 ถลางพระนางสร้าง เทพกระษัตรี ถลาง 1 รายละเอียด
16 วัดเมืองใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง 1 รายละเอียด
17 บ้านโคกวัดใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง 1 รายละเอียด
18 วัดเทพกระษัตรี เทพกระษัตรี ถลาง 1 รายละเอียด
19 บ้านแหลมทราย เทพกระษัตรี ถลาง 1 รายละเอียด
20 บ้านพรุจำปา เทพกระษัตรี ถลาง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool