จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคใต้
ระนอง
จำนวนสถานศึกษา 106 แห่ง   Page :1 of 6       1   2   3   4   5   6   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 สุขสำราญ กำพวน ก.สุขสำราญ 1 รายละเอียด
2 บ้านทะเลนอก กำพวน ก.สุขสำราญ 1 รายละเอียด
3 บ้านกำพวน กำพวน ก.สุขสำราญ 1 รายละเอียด
4 บ้านภูเขาทอง กำพวน ก.สุขสำราญ 1 รายละเอียด
5 บ้านสุขสำราญ กำพวน ก.สุขสำราญ 1 รายละเอียด
6 บ้านบางมัน นาคา ก.สุขสำราญ 1 รายละเอียด
7 ไทยรัฐวิทยาที่ 67 (บ้านนาพรุ) นาคา ก.สุขสำราญ 1 รายละเอียด
8 บ้านบางกล้วยนอก นาคา ก.สุขสำราญ 1 รายละเอียด
9 บ้านควนไทรงาม นาคา ก.สุขสำราญ 1 รายละเอียด
10 บ้านแหลมนาว นาคา ก.สุขสำราญ 1 รายละเอียด
11 บ้าน จ.ป.ร. จ.ป.ร. กระบุรี 1 รายละเอียด
12 บ้านหินวัว จ.ป.ร. กระบุรี 1 รายละเอียด
13 นิคมสงเคราะห์ จ.ป.ร. กระบุรี 1 รายละเอียด
14 บ้านทุ่งมะพร้าว จ.ป.ร. กระบุรี 1 รายละเอียด
15 บ้านน้ำขาว จ.ป.ร. กระบุรี 1 รายละเอียด
16 บ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี 1 รายละเอียด
17 กระบุรีวิทยา น้ำจืด กระบุรี 1 รายละเอียด
18 บ้านปลายคลอง น้ำจืด กระบุรี 1 รายละเอียด
19 กระบุรี น้ำจืด กระบุรี 1 รายละเอียด
20 บ้านดอนกลาง น้ำจืด กระบุรี 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool