จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคใต้
สตูล
จำนวนสถานศึกษา 185 แห่ง   Page :1 of 10       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 ไทยรัฐวิทยา 40 ควนโพธิ์ เมืองสตูล 1 รายละเอียด
2 จงหัว พิมาน เมืองสตูล 1 รายละเอียด
3 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ฉลุง เมืองสตูล 1 รายละเอียด
4 บ้านเกตรี เกตรี เมืองสตูล 1 รายละเอียด
5 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย เกาะสาหร่าย เมืองสตูล 1 รายละเอียด
6 บ้านเกาะยาว ปูยู เมืองสตูล 1 รายละเอียด
7 บ้านเกาะสาหร่าย เกาะสาหหร่าย เมืองสตูล 1 รายละเอียด
8 บ้านเกาะอาดัง เกาะสาหร่าย เมืองสตูล 1 รายละเอียด
9 บ้านเขาจีน คลองขุด เมืองสตูล 1 รายละเอียด
10 บ้านเจ๊ะบิลัง เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล 1 รายละเอียด
11 บ้านเนินสูง ควนขัน เมืองสตูล 1 รายละเอียด
12 บ้านโคกประดู่ ฉลุง เมืองสตูล 1 รายละเอียด
13 บ้านใหม่ ควนโพธิ์ เมืองสตูล 1 รายละเอียด
14 บ้านไทรงาม ควนขัน เมืองสตูล 1 รายละเอียด
15 บ้านกาเนะ บ้านควน เมืองสตูล 1 รายละเอียด
16 บ้านกาลันบาตู ตำมะลัง เมืองสตูล 1 รายละเอียด
17 บ้านกาลันยีตัน เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล 1 รายละเอียด
18 บ้านกาลูบี บ้านควน เมืองสตูล 1 รายละเอียด
19 บ้านกุบังจามัง ฉลุง เมืองสตูล 1 รายละเอียด
20 บ้านคลองขุด คลองขุด เมืองสตูล 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool