จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี
จำนวนสถานศึกษา 620 แห่ง   Page :1 of 31       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 ท่าเฟืองวิทยา กรูด กาญจนดิษฐ์ 1 รายละเอียด
2 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ กรูด กาญจนดิษฐ์ 1 รายละเอียด
3 บ้านบ่อน้ำร้อน กรูด กาญจนดิษฐ์ 1 รายละเอียด
4 บ้านแม่โมกข์ กรูด กาญจนดิษฐ์ 1 รายละเอียด
5 บ้านไสใน กรูด กาญจนดิษฐ์ 1 รายละเอียด
6 วัดเขานางเภา กรูด กาญจนดิษฐ์ 1 รายละเอียด
7 กาญจนดิษฐ์ กะแดะ กาญจนดิษฐ์ 1 รายละเอียด
8 วัดกาญจนาราม กะแดะ กาญจนดิษฐ์ 1 รายละเอียด
9 อนุบาลขวัญชนก กะแดะ กาญจนดิษฐ์ 1 รายละเอียด
10 บ้านเกาะเต่า เกาะเต่า เกาะพะงัน 1 รายละเอียด
11 บ้านโฉลกหลำ เกาะพะงัน เกาะพะงัน 1 รายละเอียด
12 บ้านมะเดื่อหวาน เกาะพะงัน เกาะพะงัน 1 รายละเอียด
13 บ้านศรีธนู เกาะพะงัน เกาะพะงัน 1 รายละเอียด
14 วัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน เกาะพะงัน 1 รายละเอียด
15 วัดสมัยคงคา เกาะพะงัน เกาะพะงัน 1 รายละเอียด
16 นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล เมือง 1 รายละเอียด
17 บ้านควนยูง ขุนทะเล เมือง 1 รายละเอียด
18 บ้านซอย 10 ขุนทะเล เมือง 1 รายละเอียด
19 บ้านซอย 10 สายจัตวา ขุนทะเล เมือง 1 รายละเอียด
20 บ้านซอย 2 ขุนทะเล เมือง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool