จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออก
จันทบุรี
จำนวนสถานศึกษา 253 แห่ง   Page :1 of 13       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 วัดเขาวงกต เขาวงกต แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
2 บ้านหนองเจ๊กสร้อย เขาวงกต แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
3 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมว แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
4 บ้านช่องกะพัด แก่งหางแมว แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
5 บ้านโป่งวัว แก่งหางแมว แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
6 วัดแก่งหางแมว แก่งหางแมว แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
7 บ้านหนองบัวทอง แก่งหางแมว แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
8 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
9 วัดขุนซ่อง ขุนซ่อง แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
10 บ้านโคกวัด ขุนซ่อง แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
11 บ้านเนินจำปา พวา แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
12 บ้านบ่อไฟไหม้ พวา แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
13 บ้านคลองครก พวา แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
14 บ้านวังอีแอ่น พวา แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
15 บ้านซอยสอง สามพี่น้อง แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
16 บ้านประแกต สามพี่น้อง แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
17 บ้านวังไม้แดง สามพี่น้อง แก่งหางแมว 1 รายละเอียด
18 บ้านศรัทธาตะพง เขาแก้ว ท่าใหม่ 1 รายละเอียด
19 บ้านแก่งน้อย เขาแก้ว ท่าใหม่ 1 รายละเอียด
20 บ้านท่าปก เขาแก้ว ท่าใหม่ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool