จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา
จำนวนสถานศึกษา 370 แห่ง   Page :1 of 19       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ฯ ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
2 บ้านคลอง 21 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
3 บ้านดอนเกาะกา ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
4 บ้านบึงพระอาจารย์ ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
5 บ้านปลายคลอง 20 ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
6 วัดบึงตาหอม ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
7 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
8 วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
9 สุเหร่าดอนเกาะกา ดอนเกาะกา บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
10 เฉลิมช่วงวิทยาทาน ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
11 ดอนฉิมพลีพิทยาคม ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
12 ตลาดคลอง 16 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
13 วัดรามัญ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
14 วัดสุวรรณเตมีย์ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
15 สุเหร่าคู้ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
16 สุเหร่าดอนกลาง ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
17 สุเหร่าปากคลอง 20 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
18 สุเหร่าลำชะล่า ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
19 สุเหร่าสมอเอก ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด
20 อนุบาลเจริญรัตน์ ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool