จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออก
ตราด
จำนวนสถานศึกษา 139 แห่ง   Page :1 of 7       1   2   3   4   5   6   7   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูด ก.เกาะกูด 1 รายละเอียด
2 อนุบาลวัดราษฎร์บำรุง เกาะกูด ก.เกาะกูด 1 รายละเอียด
3 บ้านคลองเจ้า เกาะกูด ก.เกาะกูด 1 รายละเอียด
4 บ้านอ่าวพร้าว เกาะกูด ก.เกาะกูด 1 รายละเอียด
5 บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) เกาะหมาก ก.เกาะกูด 1 รายละเอียด
6 อนุบาลเกาะช้าง เกาะช้าง ก.เกาะช้าง 1 รายละเอียด
7 วัดคลองสน เกาะช้าง ก.เกาะช้าง 1 รายละเอียด
8 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง ก.เกาะช้าง 1 รายละเอียด
9 บ้านบางเบ้า เกาะช้างใต้ ก.เกาะช้าง 1 รายละเอียด
10 วัดวัชคามคชทวีป เกาะช้างใต้ ก.เกาะช้าง 1 รายละเอียด
11 วัดสลักเพชร เกาะช้างใต้ ก.เกาะช้าง 1 รายละเอียด
12 เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์) เขาสมิง เขาสมิง 1 รายละเอียด
13 ชุมชนบ้านเขาสมิง เขาสมิง เขาสมิง 1 รายละเอียด
14 ชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย เขาสมิง เขาสมิง 1 รายละเอียด
15 บ้านดงกลาง เขาสมิง เขาสมิง 1 รายละเอียด
16 บ้านมณฑลสาขาวัดเทพนิมิต เทพนิมิต เขาสมิง 1 รายละเอียด
17 บ้านเกษมสุข เทพนิมิต เขาสมิง 1 รายละเอียด
18 บ้านเจียรพัฒนา เทพนิมิต เขาสมิง 1 รายละเอียด
19 บ้านมณฑล เทพนิมิต เขาสมิง 1 รายละเอียด
20 บ้านเนินตะบก แสนตุ้ง เขาสมิง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool