จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออก
ปราจีนบุรี
จำนวนสถานศึกษา 302 แห่ง   Page :1 of 16       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านนาคลองกลาง เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
2 บ้านคลองเจ้าแรง เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
3 บ้านเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
4 บ้านโปร่งสะเดา เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
5 บ้านคลองตามั่น เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
6 บ้านหนองประดู่ เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
7 กบินทร์บุรี เมืองเก่า กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
8 บ้านโคกหอม เมืองเก่า กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
9 อนุบาลกบินทร์บุรี เมืองเก่า กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
10 บรรหารวิทยา เมืองเก่า กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
11 บ้านไผ่ เมืองเก่า กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
12 วัดราษฎร์รังษี เมืองเก่า กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
13 กบินทร์วิทยา กบินทร์ กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
14 บ้านชำโสม กบินทร์ กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
15 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก กบินทร์ กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
16 วัดปากแพรก กบินทร์ กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
17 บ้านหนองช้างลง กบินทร์ กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
18 บ้านนางเลง กบินทร์ กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
19 วัดโคกป่าแพง กบินทร์ กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด
20 นนทรีวิทยาคม นนทรี กบินทร์บุรี 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool