จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออก
ระยอง
จำนวนสถานศึกษา 258 แห่ง   Page :1 of 13       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 นิคมพัฒนา ก.นิคมพัฒนา 1 รายละเอียด
2 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 นิคมพัฒนา ก.นิคมพัฒนา 1 รายละเอียด
3 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 นิคมพัฒนา ก.นิคมพัฒนา 1 รายละเอียด
4 วัดชากผักกูด นิคมพัฒนา ก.นิคมพัฒนา 1 รายละเอียด
5 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 4 นิคมพัฒนา ก.นิคมพัฒนา 1 รายละเอียด
6 นิคมวิทยา นิคมพัฒนา ก.นิคมพัฒนา 1 รายละเอียด
7 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 พนานิคม ก.นิคมพัฒนา 1 รายละเอียด
8 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9 พนานิคม ก.นิคมพัฒนา 1 รายละเอียด
9 บ้านหนองระกำ พนานิคม ก.นิคมพัฒนา 1 รายละเอียด
10 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3 มะขามคู่ ก.นิคมพัฒนา 1 รายละเอียด
11 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 มะขามคู่ ก.นิคมพัฒนา 1 รายละเอียด
12 วัดมาบข่า มาบข่า ก.นิคมพัฒนา 1 รายละเอียด
13 วัดกระเฉท มาบข่า ก.นิคมพัฒนา 1 รายละเอียด
14 วัดห้วงหิน ชากบก บ้านค่าย 1 รายละเอียด
15 บ้านบึงต้นชัน ชากบก บ้านค่าย 1 รายละเอียด
16 วัดชากกอไผ่ ชากบก บ้านค่าย 1 รายละเอียด
17 บ้านเขาลอย ชากบก บ้านค่าย 1 รายละเอียด
18 วัดหนองตะแบก ตาขัน บ้านค่าย 1 รายละเอียด
19 ชุมชนวัดหนองคอกหมู ตาขัน บ้านค่าย 1 รายละเอียด
20 วัดบ้านเก่า ตาขัน บ้านค่าย 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool