จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออก
สระแก้ว
จำนวนสถานศึกษา 315 แห่ง   Page :1 of 16       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เขาฉกรรจ์วิทยาคม เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
2 ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม หนองหว้า เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
3 บ้านเขาจันทร์ พระเพลิง เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
4 บ้านเขาดิน หนองหว้า เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
5 บ้านเขาน้อยสามัคคี หนองหว้า เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
6 บ้านเขาภูมิ่ง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
7 บ้านเขาสามสิบ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
8 บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) พระเพลิง เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
9 บ้านใหม่ไทรทอง พระเพลิง เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
10 บ้านคลองเจริญ หนองหว้า เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
11 บ้านคลองธรรมชาติ หนองหว้า เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
12 บ้านคลองนางาม เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
13 บ้านคลองสิบสาม เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
14 บ้านซับมะนาว หนองหว้า เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
15 บ้านท่าเต้น พระเพลิง เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
16 บ้านท่าผักชี พระเพลิง เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
17 บ้านธารนพเก้า หนองหว้า เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
18 บ้านนา(สามัคคีวิทยา) เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
19 บ้านบึงพระราม พระเพลิง เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด
20 บ้านพรสวรรค์ เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool