จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์
จำนวนสถานศึกษา 673 แห่ง   Page :1 of 34       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านโนนสะอาด คำสร้างเที่ยง ก.สามชัย 1 รายละเอียด
2 ท่านาจานวิทยา คำสร้างเที่ยง ก.สามชัย 1 รายละเอียด
3 คำแคนราษฎร์วิทยา คำสร้างเที่ยง ก.สามชัย 1 รายละเอียด
4 สามชัย สำราญ ก.สามชัย 1 รายละเอียด
5 บ้านหนองกุงใหญ่ สำราญ ก.สามชัย 1 รายละเอียด
6 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก สำราญ ก.สามชัย 1 รายละเอียด
7 หนองแซงวิทยา สำราญ ก.สามชัย 1 รายละเอียด
8 บ้านท่างาม สำราญ ก.สามชัย 1 รายละเอียด
9 โคกกลางวิทยา สำราญ ก.สามชัย 1 รายละเอียด
10 บ้านหนองกุงกลาง สำราญ ก.สามชัย 1 รายละเอียด
11 โคกสำราญวิทยา สำราญใต้ ก.สามชัย 1 รายละเอียด
12 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สำราญใต้ ก.สามชัย 1 รายละเอียด
13 หนองแสงราษฎร์พัฒนา สำราญใต้ ก.สามชัย 1 รายละเอียด
14 เขื่อนภูมิพล สำราญใต้ ก.สามชัย 1 รายละเอียด
15 บ้านกุดแห่ สำราญใต้ ก.สามชัย 1 รายละเอียด
16 คำหุ่งราษฎร์บำรุง สำราญใต้ ก.สามชัย 1 รายละเอียด
17 บ้านหนองกุงน้อย สำราญใต้ ก.สามชัย 1 รายละเอียด
18 ค้อจารย์วิทยา หนองช้าง ก.สามชัย 1 รายละเอียด
19 บ้านจานวิทยา หนองช้าง ก.สามชัย 1 รายละเอียด
20 บ้านหนองช้าง หนองช้าง ก.สามชัย 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool