จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
จำนวนสถานศึกษา 1243 แห่ง   Page :1 of 63       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 แก่นเท่าพัฒนศึกษา ป่ามะนาว บ้านฝาง 1 รายละเอียด
2 เขื่อนกระพี้ศึกษา บ้านเหล่า บ้านฝาง 1 รายละเอียด
3 โคกงามวิทยาคาร โคกงาม บ้านฝาง 1 รายละเอียด
4 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา บ้านฝาง บ้านฝาง 1 รายละเอียด
5 ชุมชนบ้านฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง 1 รายละเอียด
6 ชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัว บ้านฝาง 1 รายละเอียด
7 ดอนหันประชารัฐศึกษา บ้านฝาง บ้านฝาง 1 รายละเอียด
8 ไตรมิตรวิทยาคาร บ้านเหล่า บ้านฝาง 1 รายละเอียด
9 โนนฆ้องวิทยาคาร โนนฆ้อง บ้านฝาง 1 รายละเอียด
10 บ้านกระเดื่อง ป่ามะนาว บ้านฝาง 1 รายละเอียด
11 บ้านแก่นเท่า บ้านฝาง บ้านฝาง 1 รายละเอียด
12 บ้านค้อ บ้านเหล่า บ้านฝาง 1 รายละเอียด
13 บ้านคำหญ้าแดง โคกงาม บ้านฝาง 1 รายละเอียด
14 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ป่ามะนาว บ้านฝาง 1 รายละเอียด
15 บ้านโคกกว้าง โคกงาม บ้านฝาง 1 รายละเอียด
16 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี บ้านเหล่า บ้านฝาง 1 รายละเอียด
17 บ้านนาฝายนาโพธิ์ หนองบัว บ้านฝาง 1 รายละเอียด
18 บ้านโนนค้อ โคกงาม บ้านฝาง 1 รายละเอียด
19 บ้านบะยาว หนองบัว บ้านฝาง 1 รายละเอียด
20 บ้านป่าหวาย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool