จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชัยภูมิ
จำนวนสถานศึกษา 839 แห่ง   Page :1 of 42       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
2 สหราษฎร์นุเคราะห์ โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
3 บ้านหนองโนน้อย โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
4 โนนสะอาดวิทยา โนนสะอาด คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
5 บ้านดอนหันวิทยา โนนสะอาด คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
6 บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) โนนสะอาด คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
7 บ้านโนนพันชาติ โนนสะอาด คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
8 บ้านลำชี โนนสะอาด คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
9 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา โนนสะอาด คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
10 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
11 บ้านหนองโก คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
12 ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
13 บ้านโนนโพธิ์ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
14 บ้านหนองทอน คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
15 บ้านนาเสียวหนองชาติ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
16 บ้านคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
17 สามหมอวิทยา ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
18 ปู่ด้วงศึกษาลัย ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
19 บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด
20 บ้านโสกหาด ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool