จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
จำนวนสถานศึกษา 1550 แห่ง   Page :1 of 78       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านกระเพรา เมืองปราสาท โนนสูง 1 รายละเอียด
2 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) เมืองปราสาท โนนสูง 1 รายละเอียด
3 บ้านเมืองที เมืองปราสาท โนนสูง 1 รายละเอียด
4 บ้านหนองอ้อ เมืองปราสาท โนนสูง 1 รายละเอียด
5 บ้านคล้าโนนคราม เมืองปราสาท โนนสูง 1 รายละเอียด
6 ดอนท้าววิทยา เมืองปราสาท โนนสูง 1 รายละเอียด
7 โตนดพิทยาคม โตนด โนนสูง 1 รายละเอียด
8 บ้านด่านทองหลาง โตนด โนนสูง 1 รายละเอียด
9 บ้านด่านเกวียน โตนด โนนสูง 1 รายละเอียด
10 บ้านโตนด โตนด โนนสูง 1 รายละเอียด
11 โนนสูงศรีธานี โนนสูง โนนสูง 1 รายละเอียด
12 กันเกราพิทยาคม ใหม่ โนนสูง 1 รายละเอียด
13 บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ใหม่ โนนสูง 1 รายละเอียด
14 โพธารามพิทยาคม ใหม่ โนนสูง 1 รายละเอียด
15 บ้านดอนม่วง ใหม่ โนนสูง 1 รายละเอียด
16 บ้านหนองจำปา ใหม่ โนนสูง 1 รายละเอียด
17 บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) ใหม่ โนนสูง 1 รายละเอียด
18 บ้านไพ ขามเฒ่า โนนสูง 1 รายละเอียด
19 บ้านขามเฒ่า ขามเฒ่า โนนสูง 1 รายละเอียด
20 บ้านหนองพลอง ขามเฒ่า โนนสูง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool