จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์
จำนวนสถานศึกษา 927 แห่ง   Page :1 of 47       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ โนนขวาง ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
2 บ้านหนองแต้พัฒนา โนนขวาง ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
3 บ้านดงเย็น โนนขวาง ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
4 บ้านสำโรงสันติภาพ โนนขวาง ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
5 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) โนนขวาง ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
6 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บ้านด่าน ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
7 บ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
8 อนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
9 โนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
10 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
11 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
12 วัดบ้านปราสาท ปราสาท ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
13 บ้านตะโกตาเนตร ปราสาท ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
14 บ้านบุมะขามป้อม ปราสาท ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
15 บ้านนาล้อม (คาดว่าจะยุบ) ปราสาท ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
16 วัดบ้านกะชาย ปราสาท ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
17 วัดบ้านปลัดปุ๊ก วังเหนือ ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
18 วัดบ้านกะหาด วังเหนือ ก.บ้านด่าน 1 รายละเอียด
19 เมืองยางพิทยาคม เมืองยาง ชำนิ 1 รายละเอียด
20 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) เมืองยาง ชำนิ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool