จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาสารคาม
จำนวนสถานศึกษา 649 แห่ง   Page :1 of 33       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เลิงแฝกประชาบำรุง เลิงแฝก ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
2 บ้านโสกกาว เลิงแฝก ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
3 บ้านโสกคลอง เลิงแฝก ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
4 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว เลิงแฝก ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
5 บ้านหนองบอน เลิงแฝก ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
6 บ้านบ่อแก เลิงแฝก ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
7 กุดรังประชาสรรค์ กุดรัง ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
8 บ้านหัวช้าง กุดรัง ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
9 บ้านกุดรัง กุดรัง ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
10 บ้านกุดเม็ก กุดรัง ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
11 บ้านหนองคลอง กุดรัง ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
12 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์ ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
13 บ้านนาโพธิ์ นาโพธิ์ ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
14 บ้านหนองแหน นาโพธิ์ ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
15 บ้านหนองโดน นาโพธิ์ ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
16 บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) นาโพธิ์ ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
17 บ้านโนนสมบูรณ์ นาโพธิ์ ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
18 บ้านหัวนาคำ นาโพธิ์ ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
19 บ้านโนนสะอาด นาโพธิ์ ก.กุดรัง 1 รายละเอียด
20 บ้านหนองแวง หนองแวง ก.กุดรัง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool