จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มุกดาหาร
จำนวนสถานศึกษา 281 แห่ง   Page :1 of 15       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เหล่าประชาอุทิศ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี 1 รายละเอียด
2 บ้านเหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี 1 รายละเอียด
3 บ้านหนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี 1 รายละเอียด
4 บ้านโพนงาม โพนงาม คำชะอี 1 รายละเอียด
5 บ้านแฝก โพนงาม คำชะอี 1 รายละเอียด
6 บ้านดอนป่าแคน โพนงาม คำชะอี 1 รายละเอียด
7 บ้านหนองสระพังทอง โพนงาม คำชะอี 1 รายละเอียด
8 บ้านตูมหวาน โพนงาม คำชะอี 1 รายละเอียด
9 คำชะอีพิทยาคม คำชะอี คำชะอี 1 รายละเอียด
10 บ้านหนองกะปาด คำชะอี คำชะอี 1 รายละเอียด
11 ชุมชนบ้านคำชะอี คำชะอี คำชะอี 1 รายละเอียด
12 บ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี 1 รายละเอียด
13 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี คำชะอี 1 รายละเอียด
14 บ้านโนนสว่าง1 คำชะอี คำชะอี 1 รายละเอียด
15 บ้านนาปุ่ง คำชะอี คำชะอี 1 รายละเอียด
16 บ้านห้วยทราย1 คำชะอี คำชะอี 1 รายละเอียด
17 คำบกวิทยาคาร คำบก คำชะอี 1 รายละเอียด
18 บ้านบาก1 คำบก คำชะอี 1 รายละเอียด
19 บ้านห้วยลำโมง คำบก คำชะอี 1 รายละเอียด
20 คำบกราษฎร์นุกูล คำบก คำชะอี 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool