จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยโสธร
จำนวนสถานศึกษา 431 แห่ง   Page :1 of 22       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 บ้านกุดน้ำใส กุดน้ำใส ค้อวัง 1 รายละเอียด
2 บ้านตูม กุดน้ำใส ค้อวัง 1 รายละเอียด
3 บ้านสังข์ กุดน้ำใส ค้อวัง 1 รายละเอียด
4 บ้านแจนแลน กุดน้ำใส ค้อวัง 1 รายละเอียด
5 บ้านติ้ว กุดน้ำใส ค้อวัง 1 รายละเอียด
6 สหประชาสรรค์ กุดน้ำใส ค้อวัง 1 รายละเอียด
7 ค้อวังวิทยาคม ค้อวัง ค้อวัง 1 รายละเอียด
8 บ้านดงมะหรี่ ค้อวัง ค้อวัง 1 รายละเอียด
9 บ้านหมากมาย ค้อวัง ค้อวัง 1 รายละเอียด
10 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) ค้อวัง ค้อวัง 1 รายละเอียด
11 บ้านผิผ่วน ค้อวัง ค้อวัง 1 รายละเอียด
12 วัดบ้านเปาะ ค้อวัง ค้อวัง 1 รายละเอียด
13 สันติสุข ค้อวัง ค้อวัง 1 รายละเอียด
14 บ้านบากใหญ่ น้ำอ้อม ค้อวัง 1 รายละเอียด
15 บ้านโพนแบง น้ำอ้อม ค้อวัง 1 รายละเอียด
16 บ้านศิริพัฒนา น้ำอ้อม ค้อวัง 1 รายละเอียด
17 บ้านจานทุ่ง น้ำอ้อม ค้อวัง 1 รายละเอียด
18 บ้านดวนบากน้อย น้ำอ้อม ค้อวัง 1 รายละเอียด
19 บ้านน้ำอ้อม น้ำอ้อม ค้อวัง 1 รายละเอียด
20 บ้านฟ้าห่วน ฟ้าห่วน ค้อวัง 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool