จังหวัด :
ชื่อโรงเรียน :
ท่านคิดว่าข้อใดคือประโยชน์ของการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
สนับสนุนการเรียนการสอน
เกิดเครือข่ายความรู้
เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
ดูผลโหวด
Google
คุณเยี่ยมชมเป็นลำดับที่ 

     username   password       สมัครสมาชิกใหม่     ลืมรหัสผ่าน
      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร้อยเอ็ด
จำนวนสถานศึกษา 890 แห่ง   Page :1 of 45       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next
เลือกเขตการศึกษา : เรียงตาม จาก
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ เขตการศึกษา ดูข้อมูล
1 เชียงขัวญพิทยาคม เชียงขวัญ ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
2 บ้านแมด เชียงขวัญ ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
3 บ้านดอนแดง เชียงขวัญ ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
4 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม เชียงขวัญ ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
5 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) บ้านเขือง ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
6 บ้านเขือง บ้านเขือง ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
7 บ้านดอนพยอมน้อย บ้านเขือง ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
8 บ้านโนนข่า บ้านเขือง ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
9 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) พระเจ้า ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
10 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร พระเจ้า ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
11 บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) พระเจ้า ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
12 วังยาวเจริญวิทย์ พระเจ้า ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
13 บ้านวังปากบุ่ง พระธาตุ ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
14 บ้านบุ่งค้าแก่งข่า พระธาตุ ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
15 บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) พระธาตุ ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
16 บ้านดอนสำราญ พระธาตุ ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
17 พลับพลาวิทยาคม พลับพลา ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
18 บ้านพลับพลา พลับพลา ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
19 บ้านเกษมสุข พลับพลา ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด
20 บ้านหนองแก่ง พลับพลา ก.เชียงขวัญ 1 รายละเอียด


ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศสร)  สนับสนุนโดย บริษัท เปโตรไอที จำกัด
เลขที่ 3 ซ.ลาดพร้าว 106 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2935-2804-6 โทรสาร 0-2935-2807 Power By Thaischool